بازيگران معروف بازيگران معروف .

بازيگران معروف

مصرف


با بيش از 50 سال سابقه بيش از 50 نفر پرسنل اداري و توليد و كمپرسور پيستونيخدمات و 5 خط توليد و 15 محصول .
ميكاس يكي از تامين كنندگان و سازندگان 
كمپرسور بازار تجهيزات هواي فشرده كمپرسور اويل فريدر ايران است . ميكاس كمپرسور (سيستمهاي هواي فشرده محقق ايرانيان) كمپرسور اويل فري واحد توليد كننده و سازنده تجهيزات هواي فشرده كمپرسور اويل فريهولدينگ هواسازان صبا مي باشد
با گذشت بيش از  كمپرسور پيستونينيم قرن از بنيان گذاشتن مجموعه ، كمپرسور مسير شكوفايي آن آغاز شده و موفق شده است از يك تجارت نوظهور به يك شركتكمپرسور اسكرو توسعه پايدار منش  تبديل شود كه در نموده است كمپرسور
اين شركت خانوادگي كمپرسور پيستوني هميشه ارزش اس ديگر كمپرسور اسكرو پايداري چنين تجارت را تضمين كرده است
استان در مورد كمپرسور محصولات كمپرسور پيستونيويژه به نيازهاي مشتري ارزشهايي كمپرسور اويل فرياست كه ميكاس و محصولات آن هميشه از آن بر كمپرسور اسكرو استوار بوده اند مي دهند. پردازش و رفع نظر هواي كمپرسور اسكرو فشرده شده خظ مش كمپرسور اويل فريو استلزام ميكاس است
 كيفيت ، دوام و قابليت اطمينان كمپرسور پيستوني، تنها مزاياي ميكاس نبوده كمپرسور ، بلكه بيشتر از همه.
كمپرسور "ما به كار تيمي ، نوآوري كمپرسور پيستونيو ديدگاه سرمايه گ داريم"

ميكاس، كمپرسور پيستوني خود را به شما توصيه مي كند

با توجه به اينكه هواي فشرده مصارف متعددي در زمينه ي نحوه ي كمپرسور اسكرواستقرار دستگاه و توزيع هوا در خطوطكمپرسور اويل فري مصرف دارد، سري هاي مختلف اين كمپرسور بهكمپرسور شكلي است كه علاوه بر اينكه كمپرسور بالاترين راندمان كاري را ارائه مي دهد، كمپرسور پيستونيامكان درسترسي راحت به اجزاء و قطعات را فراهم مي كندكمپرسور.

مصرف بهينه ي انرژي در كمپرسور هاي سري HSS

شروع به كار كمپرسور اويل فريكمپرسور و يا زماني كه كمپرسور از زيادي كمپرسور پيستوني اتلاف مي ش و توليد كمپرسور اسكرو شده اند كه تا حد زيادي از ايجاد چنين كمپرسور اسكرو شوك هايي جلوگيري مي كنند تا مقدار زيادي از اين هواي كمپرسور اويل فريفشرده به وجود مي آيد حذف شود كمپرسور.

مثلا در پروسه كمپرسور از سيستمي استفاده كمپرسور پيستونيمي شود سيلندر مانع از ب قابل كمپرسور توجه ي در استفاده از انرژي صرفه جويي مي شود.

بيش از 60 سال تجربه در صنعت هوايكمپرسور اسكرو فشرده وتداوم سرمايه گذاري كمپرسور پيستونيو نوآوري در حوزه فني و كيفي، شركت را برآن داشتكمپرسور اسكرو تا با افزايش سبد OIL FREE خود را 2. 2 تا 22 كمپرسور اويل فريكيلووات به بازار عرضه نمايد.

 اين جديديكمپرسور پيستوني هواي فشرده ع عدم نياز بهكمپرسور پيستوني خدمات و سرويس كمپرسور در مدت كوتاه كمپرسور اويل فريكه باعث كاهش هزينه هاي كمپرسور اسكروعملياتي در كارخانجات مي شود.كمپرسور علاوه براينكه بالا ترين كيفيت كمپرسور اويل فرياستاندارد در محصولات نهايي اين كمپرسور ها ارئه مي گردد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۳:۵۰ توسط:خريد و فروش موضوع:

سرويس


مجموعه اطمينان سرويس با بيش از 8 سال تجربه در زمينه نصب، تعمير و سرويس لوازم خانگي فعاليت دارد. برنامه  اين گروه بر مبناي خدمات رساني سريع،  تعميركار ماشين لباسشويي با كيفيت و در محل مشتري و بدون نياز به جابجايي تعميركار ماشين لباسشويي شكل گرفته است. با بكارگيري بهترين تكنسين هاي آموزش ديده و استفاده از بهترين قعطات لوازم خانگي موجود در بازار براي رضايت مشتركين خود اطمينان سرويساقدام به فعاليت در اين زمينه مي كند .تعميركار ماشين لباسشويي در تهران

 

 با آرزوي سلامتي برايتعميركار ماشين لباسشويي در تهران شما عزيزان ارادتمندتان واحد پشتيباني اطمينان سرويس

خدمات سريع

در سريعترين زمانتعميركار ماشين لباسشويي در تهران مشكلتان حل خواهد شدبا توجه به داشتن ۲8 شعبه تعميركار ماشين لباسشويي تعميرگاهي در سراسر تهران در نزديكترين مكان به شما قرار اطمينان سرويسداريم و در كمترين زمان ممكن در كنارتان هستيم

صرفه جويي در هزينه و زمان

ما به تعمير فكر ميكنيم نه تعويض   تعمير كار ماشين لباسشويي در كرج

اولويت انجامتعميركار ماشين لباسشويي هرگونه خدمات توسط مراكز تعمير كار ماشين لباسشويي در كرج  ما تعمير لوازم و قطعات شماست نه تعويض آناطمينان سرويس، تا از اين طريق در هزينه هاي شما صرفه جويي گردد.

انعطاف در زمان تعميرات

شما زمان ارائه خدمات را تعيين كنيد    تعميركار ماشين لباسشويي در تهران

ما كمبود زمان شما را درك ميكنيم و از تعميركار ماشين لباسشويي در تهراناهميت زمان براي شما آگاهيم به همين دليل اين شماييد اطمينان سرويسكه روز و ساعت حضور تعميركار را تعيين مي كنيد.

گارانتي تعمير لوازم

تعميركار ماشين لباسشويي365 روز گارانتي تعميرات

به دليل اطمينان از قطعات و ختعميركار ماشين لباسشوييدمات ارائه شده در مراكز تعميرگاهي، تعمير كار ماشين لباسشويي در كرج  شما ميتوانيد با آسودگي خاطر از ضمانت يكساله ما برخوردار شويد.اطمينان سرويس


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۳:۳۲ توسط:خريد و فروش موضوع:

گروه


گروه مشاوران iht مشاوران iman hozhabrآي.rahele nakhaeeاچ.راحله نخعي تي iht groupبا بيش promoted by iht group از راحله نخعي شانزده گروه مشاوران iht سال ايندي راكسابقه پراگرسيو راك درiht group راه ايندي راكاندازي promoted by iht groupكسب ايمان هژبرو كاسپيس راكار , iht groupايجاد بانك موسيقياشتغال پراگرسيو راك, برندiman hozhabr سازياسپيس راك و iman hozhabrارتقاء ايمان هژبرفروش ,گروه مشاوران iht اين اينسترومنتال  بار راك فارسي با بلوزحضور rahele nakhaeeبيش پراگرسيو متالاز بلوزپنج اينسترومنتالسال بانك موسيقيخود هوي متالدر مرجع موسيقي راك و متالحوزه مiht groupوسيقي اسپيس راكو iman hozhabrبا ايندي راكگردهم اتمسفريك راكآوردن ايمان هژبرگراف راحله نخعي گستردهپراگرسيو متال اي ازrahele nakhaee جمعيت هوي متالعلاقمند امبينتpromoted by iht groupبه ايندي راكآن درهوي متال رده گروه مشاوران iht هاي بانك موسيقي سنيiht group مختلفايمان هژبر , مشاغل اسپيس راكpromoted by iht groupگوناگون آلترناتيو راك را گروه مشاوران iht با ايندي راكآن آلترناتيو راك ااينسترومنتالرتباط راديو آنلاين راك ايران داده اتمسفريك راكو امبينتازين گروه مشاوران iht طريق بانك موسيقيموجببانك موسيقي رونق iht groupكسب راديو آنلاين راك ايرانو كارپراگرسيو متال همچنين ايمان هژبرايجاد اينسترومنتالاشتغال راحله نخعي براي اتمسفريك راكجوانان iman hozhabrهنر امبينتدوستگروه مشاوران iht گرديده هوي متالاستpromoted by iht group

خانه هنرپراگرسيو متال ديوار گروه مشاوران iht در مرجع موسيقي راك و متالدورانiman hozhabr قرنطينه promoted by iht groupاقداماسپيس راك به توليد آلترناتيو راك پادكستبلوز هاiht groupي بلوزفرهنگي مرجع موسيقي راك و متال هنريامبينت نمودهآلترناتيو راك استهوي متال كه موردراديو آنلاين راك ايران اسفبالمرجع موسيقي راك و متال بسياريراك فارسي ازگروه مشاوران iht اهاليايمان هژبر هنربلوز قرار بانك موسيقيگرفته استiht group , يكي اگروه مشاوران iht ز اين راك فارسيپادكستrahele nakhaee ها بهiman hozhabr موسيقي پراگرسيو راكو معرفيpromoted by iht group هنرمندانگروه مشاوران iht و گروه هايراديو آنلاين راك ايران تاثير پراگرسيو راكگذار موسيقي راك فارسيجهانiman hozhabr    rahele nakhaee اختصاص اتمسفريك راكدارد راحله نخعي  راديو آنلاين راك ايران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۳:۱۱ توسط:خريد و فروش موضوع:

شركت


شركت سمپاشي ساختمان  خدماتي پاكان مرواريد پايتخت با شماره ثبت 304088 در سال 1381 تاسيس گرديد سمپاشي حشرات.

شركت سمپاشي پاكان مرواريد، سمپاشي منزلمفتخر است براي چهاردهمين سال متماديسمپاشي ساسبا داشتن نيرو هاي جوان و تهراني مي باشد سمپاشي.

زمينه هاي فعاليت ما:

سمپاشي كليه حشراتسمپاشي ساختمان   موذي مثل ساس، سوسك، مورچه سمپاشي ساس، بيد، كنه كبوتر، مايت و....، لوله باز كني شركت سمپاشي

كليه امور شركت سمپاشين ظافت تو شناسايي سمپاشي و لباس فرم معتبر شركت مرواريد با لوازم نظافت

نظافت منزل، شركت ها و راه پله (ساعتي، كنتراتي، روزمزد) سمپاشي منزل

كليه مناطق تهران شبانه روزي در خدمت شما هستيم شركت سمپاشي.

سمپاشي و يا همان سمپاشي حشرات  دفع آفات از ديربرا كه بگذريم، خطرات مهمتري سمپاشي همچون مسموميت، تحريك برخي نقاط بدن و آلرژي هاي سمپاشي ساختمان  شديد و انتقال بيماري ها و يا حتي در برخي موارد مُسن در شركت سمپاشي اين رابطه سؤالي سمپاشي حشرات را بپرسيد، قطعا با جواب هايي مثل «سوزاندن برخي موارد روبرو خواهيد شد سمپاشي ساختمان  .
بري از سمپاشي منزل  اين روش ها تكنولوژي، دستگاه ه كار ها ساخته شده اند. سمپاشي اما اين بدان معني نيس شركت سمپاشيا ز انجام اين اين كار را به يك شركت سمپاشي مناسب بسپاريد.

هدف يك شركت سمپاشي چيست؟

شركت هاي سمپاشي با بهره استانداردهاي سمپاشي منزل سازمان جهاني بهداشت به منظور كاهش و شركت سمپاشيا ز بين بردنباغات كه موزي وجود  سمپاشي داشته باشد، پتمامي اين پروژه ها سمپاشي حشرات  طبق اصول سمپاشي صورت خواهد گرفت.

وظايف يك شركت سمپاشي خوب چيست؟

با توجه به تعدد شركت ها و گروه هاي سمپاشي، شركت سمپاشيم مكن است اين سؤال در ميان باشد كه «يك شركت سمپاشي ؟» در ادامه برخي سمپاشي ساس از اين ويژگي ها را با هم مرور خواهيم كرد؛

1.هويت: شركتي سمپاشي ساس كه قرار است براي عمل سمپاشي انتخاب شود بايد سمپاشي  جزء شركت هاي ثبت شده بوده و اطلاعاتي مثل مديريت سمپاشي ساختمان   ويا هيئت مديره، آدرس، شماره تلفن ثابت آن ها.
2.بهداشت: همانطور كه مي دانيد سمپاشي حشرات شركت هاي سمپاشي توسط پس از بررسي هاي سمپاشي منزل  ميدانيِ دانشگاه علوم پزشكي، م خواهد كرد. باي دانشگاه علوم پزشكي باشد سمپاشي ساس


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۲:۳۲ توسط:خريد و فروش موضوع:

خريد سم


درباره سمپاشان

شركت سمپاشي زهر سازان آرام پايتخت در زمينه ريشه كني و سمپاشي آفات ، حشرات ، جانوران موذي  فعاليت نموده و همراه با  سمپاشي سوسك ريز  كارشناسان مجرب اين امر را تسهيل نموده است شركت سمپاشي.

سمپاشان برند تجاري شركت مذكور مي باشد سمپاشي سوسك و هدف آن آشنايي افراد با خدمات و اطلاع رساني جهت مقابله با آفات براي بهبود بهداشت در جامعه مي باشد.سمپاشي سوسك درشت

سمپاشي چيست؟

سمپاشي به انگليسي Spraying روشي است براي از بين بردن حشرات شركت سمپاشي تهران و آفات كه به منازل ، امكان مختلف هجوم آورده اند. در اين روش با استفاده از سم هاي سمپاشي سوسك مختلف شركت سمپاشي سمپاشان اقدام به كنترل اين آفت ها مي نمايد و سمپاشي سوسك درشت از توليد مثل و تكثير آن ها در خانه شما جلوگيري مي كند. سم پاشي يكي از بهترين راه هاي كنترل آفات در محيط است به شرط اين كه شما از متخصص واجد شرايط و داراي مجوز بهداشت كمك بگيريد تا از سم هاي استاندارد و بي خطر براي انسان استفاده كند شركت سمپاشي.

اقدامات لازم قبل از سمپاشي

قبل از سمپاشي منزل ، ساختمان و محيط شما مي بايست راه ورود  سمپاشي سوسك درشت  حشرات به خانه و مكان خود را پيدا كنيد. بهترين كمك شما به شركت سم پاشي همين مي تواند باشد و آن ها با داشتن اين اطلاعات نسبت به محافظت كردن سمپاشي سوسك ريز محيط شما در مقابل  سمپاشي منازل هجوم آفات اقدام به بستن راه هاي ورود و خروج حشرات موذي مي نمايند و سپس با سمپاشي آن ها در لانه و مكان شما آن ها را از بين مي برند سمپاشي سوسك.
يكي ديگر از اقدامت لازم قبل از سمپاشي اين است كه مي توانيد وسايل قيمت سمپاشي اضافي خود را براي جلوگيري از آلوده شدن به سم با پلاستيك و ملافه بپوشانيد و اجزا آن قسمتي شركت سمپاشي  كه قرار است سم پاشي صورت گيرد را در دسترس بگذاريد. همچنين بايد در نظر داشته شركت سمپاشي تهران  باشيد شما قبل و بعد از سمپاشي بايد منزل خود را تا زمان از بين رفتن خاصيت سموم ترك نماييد سمپاشي ساس

 .

بعد از سمپاشي حشرات حتما بايد منزل را ترك كنيم ؟

.در اين زمينه حتما از كارشناس سمپاشي منازل  شركت سمپاشان سوال بفرماييد ولي بطور كلي حتماسمپاشي ساختمان بعد از سمپاشي بايد منزل را ترك كنيد

عده اي از دوستان عنوان ميكنند كه سموم بهداشتي نيازيسمپاشي سوسك درشت به ترك منزل ندارد ولي در مكان هاي بسته سيگار كشيدن سمپاشي سوسك ريز هم ممنوع است چه برسد به سم!

سرويس ما با استفاده از تركيبي از پيشرفته ترين تجهيزات و علم روز به قيمت سمپاشي شما كمك مي كند تا آفات را با سمپاشي بدور از منزل خود هدايت كنيد سمپاشي ساختمان.

§  ما تحقيق مي كنيم

كارشناسان سمپاشان خانه شما را از پايين تا بالا، داخل سمپاشي ساختمان و خارج، براي مشكلات آفات و سمپاشي بررسي مي نمايند.


§  محافظت مي كنيم

محيط منزل شما را متناسب با ساختار آن بررسي مي كنيم و لانه عنكبوت ها ، قيمت سمپاشي حشرات و زنبور ها را با امن ترين روش ها نابود و سم پاشي مي سازيم سمپاشي سوسك.


§  تقويت مي كنيم

تمام مراحل را براي دور نگاه داشتن حشرات از سمپاشي سوسك درشت حفره ها، ترك ها و و لكه هاي خانه شما انجام مي دهيم سمپاشي سوسك ريز.

§  تماشا مي كنيم

محيط داخلي خانه شما را امن مي كنيم و در صورت نياز مانيتورهاي  شركت سمپاشي  كنترل آفات را در نقاط بحراني همچون آشپرخانه ، انباري و... نصب مي كنيم سمپاشي ساس.


§  گزارش مي دهيم

هميشه يك گزارش دقيق از ارائه خدمات سمپاشي و توصيه هاي به نگه داشتن خانه سمپاشي ساس خود به دور از آفات ارئه مي كنيم.


§  پيگيري ميكنيم

در تماس هايي كه برقرار مي شود سريعا مشكل شما را بررسي ميكنيم سمپاشي سوسك ريز و در اسرع وقت كارشناسان را براي بررسي مشكل و سم پاشي اعزام مي كنيم سمپاشي سوسك.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۲:۱۲ توسط:خريد و فروش موضوع:

صابون ها و خواص


خواص فوق العاده اين ماده سبز

قهوهصابون هلوخواص صابون قهوه سبزبسياريصابون نعنا فلفليبرخوردار استصابون بهار نارنجكه براي پوستصابون نسترنو مو وصابون هلو درمان صابون گرده گليكسريصابون مريم گليبيماريها بسيار صابون نعنا فلفليمفيد استصابون كلاغ.

قهوه سبزصابون كلاغ سرشار از صابون نسترنآنتي اكسيدان است. صابون گرده گلهمه ي صابون رز (گل سرخ)ما ميدانيم صابون قهوه سبزكه سلامتصابون رز (گل سرخ)  و پوستصابون نعنا فلفلي و مو بسيارصابون نسترن مناسب استصابون نعنا فلفلي.

آنتي اكسيدان صابون نسترنبز پوستصابون بهار نارنج را هيدراته ميكندصابون كلاغ و مانعصابون رز (گل سرخ).

در فصل صابون گرده گلپاييز صابون مريم گليو زمستان كه پوستصابون قهوه سبز بسيار ، بايد صابون كلاغ قهوه سبز زياد مصرف شود صابون نعنا فلفليتا جلويصابون هلو خشك را بگيردصابون مريم گلي و پوسته صابون گرده گلشدن كندصابون رز (گل سرخ).

صابون نسترن ايمني بدنصابون نعنا فلفلي را تقويت ميكندصابون رز (گل سرخ)

وقتي  صابون گرده گل آنتي اكسيدانصابون نسترن دارد و پوستصابون بهار نارنج را هيدراته ميكند.صابون قهوه سبز و صابون رز (گل سرخ)چروك پوستصابون مريم گلي مفيد است و از پيريصابون هلو ميكندصابون گرده گل.

قهوه صابون بهار نارنجسبز اسيدهايصابون نعنا فلفلي چرب دارد صابون نسترنكه براي مرطوب صابون گرده گلنگه داشتن پوست بدنصابون كلاغ و صورت دارويصابون هلو خوبي است.

قهوه سبز تاثيرصابون نعنا فلفلي فوق العاده ايصابون قهوه سبز در روشنصابون كلاغ د صابون مريم گليداروهاي شيميايي گران قيمت نداريدصابون نعنا فلفلي!

تمامي اين داروها براي پوست صابون بهار نارنجضرر دارند و بافت صابون رز (گل سرخ)زيرين پوست را از بين ميبرند. صابون نسترنقهوه سبز بافتصابون گرده گل هاي آسيبصابون مريم گلي ديده را درمان ميكند صابون هلوو پوست را روشن ميكند.

قهوه سبز خواصي دارد صابون قهوه سبزكه براي رشد مو صابون كلاغ و سالم ماندن موهاي سر صابون بهار نارنجمفيد است و موخوره مو را از صابون هلوبين ميبرد و ريشه ي صابون مريم گليمو را تقويت ميكندصابون نعنا فلفلي.

خون وصابون بهار نارنج قند خون را صابون نعنا فلفليكنترل ميكند.صابون گرده گل از بروز صابون رز (گل سرخ)مشكلات آتي جلوگيري ميكندصابون كلاغ.

براي كساني صابون بهار نارنجكه مشكلات صابون هلوگوارشيصابون نسترن دارند قهوه سبزصابون مريم گلي داروي مناسبي استصابون قهوه سبز.

قهوه سبزصابون مريم گلي ميبردصابون كلاغ و براي افرادي كه تصميم صابون هلوبه آب كردنصابون رز (گل سرخ)  چربي هاي دور شكم و ران خودصابون نعنا فلفلي گرفتندصابون گرده گل مفيد است.صابون كلاغ قهوه سبز با آزاد كردن صابون مريم گليراديكال هايي بهصابون بهار نارنج متابوليسم بدنصابون نعنا فلفلي انسان كمك ميكندصابون قهوه سبز و باعث صابون گرده گلعرق با اين كار همصابون هلو از شر صابون نسترنهم سموم ميشوندصابون مريم گلي و  صابون كلاغ

صابون قهوه سبز

براي همه صابون كلاغ نوع پوستها مفيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۱:۴۹ توسط:خريد و فروش موضوع:

سنگ معدني


پوكه معدني سازه

پوكه معدنيسازه به عنوانسنگ پايكي از سنگ پا درجه يكشركت هاي برترپوكه قروهو فعال در حوزه توليدقيمت سنگ پاو فرآوري انواع پوكه معدنيو صنعتي قروه سنگ پا سياه يكي از برترين قيمت سنگ پا توزيع كننده سنگ پا قروههاي پوكه ليكا در سطح كشور سنگ پا سياهاست استان سنگ پا عمده اي تهران هاي مختلف ماننداز كجا سنگ پا بخريمتهران، اصفهان، سنگ پا صادراتي شيراز، سنگ پا همدان مشهد،سنگ پا قروههمدان، كرمانشاه پوكه قروه، وسنگ پا صادراتيحتي استان هاي سنگ پا درجه يك جنوبي كشور فعاليت دارد از كجا سنگ پا بخريمقيمت سنگ پا عمده تهران.

فروش و توزيع خريد سنگ پا سنتي قروه انواع پوكه به سنگ پا تهرانصورت عمدهخريد سنگ پا سنتيو جزيي در تمام نقاط كشور پوكه معدني در انواع دانه بندي بخشي از فعاليت پوكه قروههاي اين شركت است كه در سال سنگ پا صادراتي ها تجربه نصيب قيمت سنگ پا اين شركت شده است سنگ پا تهران

پوكه معدني سنگ پا همدان تشكيل شده خريد سنگ پا سنتي قروه از گدازه هاي آتشفشاني بوده پوكه معدني كه بعد از رسيدن سنگ پا به سطح زمين وسنگ پا فروش بدون واسطهسرد شدن به شكل قيمت سنگ پا دانه هاي درشت خريد سنگ پا سنتي و ريز درآمده و سنگ پا سياه به دليل خروج گازها سنگ پا قروه از آن سطحي سنگ پا درجه يكسوراخ قيمت سنگ پا عمده تهران سوراخ سنگ پا تهران.خريد سنگ پا سنتي قروه سبكي و استحكام بالا سنگ پا صادراتي از اصلي ترين ويژگي هاي پوكه معدني اين پوكه ها مي باشد. خريد سنگ پا سنتي پوكه هاي قيمت سنگ پا عمده تهران قروه اكثرا به رنگ خاكستري سنگ پا مايل به سفيد و از كجا سنگ پا بخريميا زرد موجود است سنگ پا فروش بدون واسطه.

 پوكه قروه

اسكوريا سنگ پا صادراتي يا پوكه قروه از سنگ پا عمده اي تهران سنگ هاي آتشفشاني پوكه معدني تيره رنگ بوده كه با حفره هايي قيمت سنگ پا حبابي شكل بافتي سنگ پا سياه اسفنجي سنگ پا عمده اي تهران و زبر ايجاد كرده است. سنگ پا سوراخ قيمت سنگ پا عمده تهران هاي موجود در اين سنگ ها سبب شده كه سنگ پا درجه يك اين پوكه در قيمت سنگ پا عمده تهران قياس با ديگر خريد سنگ پا سنتي مصالح ساختماني و سنگ پا صادراتيسنگ ها سنگ پا قروهمانند ماسه پوكه قروهوزن باشد سنگ پا فروش بدون واسطه 

اين پوكه ها داراي سنگ پا همدان ويژگي هاي منحصر به فردي همچون خريد سنگ پا سنتي قروه استقامت و استحكام قيمت سنگ پا عمده تهران بالا، مقاومت بالا در مقابل سنگ پا سياه حرارت، سنگ پا تهرانوزن بسيار كم و عايق سنگ پا مناسب حرارتي و صوتي مي باشد قيمت سنگ پا.
قروه يكي از شهرهاي استان خريد سنگ پا سنتي كردستان است كه بزرگ ترين از كجا سنگ پا بخريممعادن استخراج خريد سنگ پا سنتي قروه سنگ هاي طبيعي حاصل سنگ پا فروش بدون واسطهاز فعاليت هاي آتشفشاني خريد سنگ پا سنتيو يا همان پوكه سنگ پا درجه يكقروه را در خود جاي داده است پوكه معدني.

نحوه تشكيل پوكه قروه

پوكه هاي قروه خريد سنگ پا سنتي قروه ناشي از فعاليت هاي سنگ پا فروش بدون واسطهآتشفشاني بوده پوكه معدني كه بر اثر مواد مذاب آتشفشاني سرد شده سنگ پا صادراتيو خروج گازه شده است. قيمت سنگ پارنگ تيره اين سنگ سنگ پا سياهها به دليل سرد از كجا سنگ پا بخريمشدن گدازه سنگ پا همدان ها كه با خروج خريد سنگ پا سنتي گاز همراه است، مي باشد سنگ پا قروه.

كاربرد پوكه قروه

پوكه قروه قدمتي سنگ پا فروش بدون واسطهطولاني سنگ پا درجه يكداشته و به كشورهاي حاشيه پوكه معدنيخليج فارس نيز سنگ پا عمده اي تهران صادر مي شود. پوكه قروه به علت مقاوت سنگ پا همدان زيادي كه در برابر سنگ پا صوت و حرارت دارد، وزن قيمت سنگ پا عمده تهران كم و همچنين مقاومت بالايي سنگ پا تهران كه داشته، در كارهاي خريد سنگ پا سنتيساختماني  دارد. سنگ پا عمده اي تهران كه از جمله اين كاربردها 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۱۱:۲۴ توسط:خريد و فروش موضوع:

آريا


سايبان آريا

شركت سبزانديشان سايبان مغازهسايه افكن آريا از موفق ترين ها سايبان برقي و پرسابقه ترين ها در زمينه طراحي و ساخت انواع سايبان مي باشد سايبان مغازه، سايبان آلاچيق، سايبان و چادر   ، سايبان و سايبان برقيچادرهاي ايستاده، خيمه ها و چادرهاي مسافرتي شناخته مي شود سايبان تبليغاتي و اين مهم مرهون ارائه خدمات سايبان مغازه مطمئن و سريع توسط متخصصين خود مي باشد. در همين راستا، كارگاه توليدي سايبان آريا در زمينه ارائه خدمات محصولات سايبان تاسيس سايبان مغازهگرديد. از سايبان تبليغاتيجمله خدمات اين مجموعه سايبان برقي مي توان به نصب اجرا سايبان در محل اشاره كرد.

مجموعه سايبانسايبان برقي آريا با اعتماد به سايبان تبليغاتيخلاقيت طراحان، اتكا بر سايبان مغازه مديران نسل جوان و با بهره گيري از تجربه 30 ساله خود ضمن ارائه خدمات ارزنده از مشاوره تا ارائه محصول در جهت رفع نياز مشتريان مي كوشد.مجموعه  با برخورداري از كادر مجرب سايبان برقي و ماهر در زمينه طراحي و ساخت سايبان تبليغاتي انواع سايبان برقي ، سايبان سايبان برقيتبليغاتي و سايبان مغازه يا فروشگاهي توانسته است طبق خواسته و سليقه مشتريان خود بهترين و با كيفيت ترين انواع سايبان را با استفاده ازسايبان مغازه متريال و تجهيزات مدرن و مطمئن توليد كند سايبان مغازه.

سايبان برقي

سايبان برقي يكي از سايبان هاي پرطرفدار مي باشد. سايبان مغازه  سايبان يك روكش براي بيرون ساختمان است كه از ساختمان در برابر بارندگيسايبان تبليغاتي، آفتاب و ... محافظت مي كند.سايبان تبليغاتي سايبان هاي قديمي كاركردي راحت داشته و بسيار زيبا مي باشد.
سايبان برقي ها  به دليل سهولت سايبان تبليغاتي در باز و بسته شدن بسيار پرمصرف و سايبان برقي پر فروش مي باشد. اين سايبان ها به صورت اتوماتيك جمع شده سايبان تبليغاتي و فضاي كمي را اشغال مي كند.

نحوه كار سايبان برقي

سايبان برقي ها سايبان تبليغاتيبه راحتي و تنها با فشار ريموت مي توان دستور باز سايبان برقي و بسته شدن را به سايبان ها ارسال كرد. اين سايبان ها كار را بسيار سايبان تبليغاتي راحت كرده و ديگر نيازي به جمع كردن سايبان ها به صورت دستي نمي باشد.

كاربرد سايبان برقي

سايبان برقي كاربردهاي زيادي داشته كه از جمله عمده كاربرد سايبان مغازه آن در فروشگاه ها، هتل ها، استخرها، ساختمان هاي مسكوني، سايبان مغازهساختمان هاي تجاري، سايبان تبليغاتيويلاها و ... مي باشد.

اجزا سايبان برقي

_ چادر

چادر از اصلي ترين سايبان تبليغاتي اجزاي سايبان برقي محسوب مي شود. اين چادرها سايبان برقي مي توانند از جنس هاي مختلفي از جمله ترانزيتي، فلكسي و يا برزنتي باشند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۰۹:۳۲ توسط:خريد و فروش موضوع:

آريا


سايبان آريا

شركت سبزانديشان سايبان مغازهسايه افكن آريا از موفق ترين ها سايبان برقي و پرسابقه ترين ها در زمينه طراحي و ساخت انواع سايبان مي باشد سايبان مغازه، سايبان آلاچيق، سايبان و چادر   ، سايبان و سايبان برقيچادرهاي ايستاده، خيمه ها و چادرهاي مسافرتي شناخته مي شود سايبان تبليغاتي و اين مهم مرهون ارائه خدمات سايبان مغازه مطمئن و سريع توسط متخصصين خود مي باشد. در همين راستا، كارگاه توليدي سايبان آريا در زمينه ارائه خدمات محصولات سايبان تاسيس سايبان مغازهگرديد. از سايبان تبليغاتيجمله خدمات اين مجموعه سايبان برقي مي توان به نصب اجرا سايبان در محل اشاره كرد.

مجموعه سايبانسايبان برقي آريا با اعتماد به سايبان تبليغاتيخلاقيت طراحان، اتكا بر سايبان مغازه مديران نسل جوان و با بهره گيري از تجربه 30 ساله خود ضمن ارائه خدمات ارزنده از مشاوره تا ارائه محصول در جهت رفع نياز مشتريان مي كوشد.مجموعه  با برخورداري از كادر مجرب سايبان برقي و ماهر در زمينه طراحي و ساخت سايبان تبليغاتي انواع سايبان برقي ، سايبان سايبان برقيتبليغاتي و سايبان مغازه يا فروشگاهي توانسته است طبق خواسته و سليقه مشتريان خود بهترين و با كيفيت ترين انواع سايبان را با استفاده ازسايبان مغازه متريال و تجهيزات مدرن و مطمئن توليد كند سايبان مغازه.

سايبان برقي

سايبان برقي يكي از سايبان هاي پرطرفدار مي باشد. سايبان مغازه  سايبان يك روكش براي بيرون ساختمان است كه از ساختمان در برابر بارندگيسايبان تبليغاتي، آفتاب و ... محافظت مي كند.سايبان تبليغاتي سايبان هاي قديمي كاركردي راحت داشته و بسيار زيبا مي باشد.
سايبان برقي ها  به دليل سهولت سايبان تبليغاتي در باز و بسته شدن بسيار پرمصرف و سايبان برقي پر فروش مي باشد. اين سايبان ها به صورت اتوماتيك جمع شده سايبان تبليغاتي و فضاي كمي را اشغال مي كند.

نحوه كار سايبان برقي

سايبان برقي ها سايبان تبليغاتيبه راحتي و تنها با فشار ريموت مي توان دستور باز سايبان برقي و بسته شدن را به سايبان ها ارسال كرد. اين سايبان ها كار را بسيار سايبان تبليغاتي راحت كرده و ديگر نيازي به جمع كردن سايبان ها به صورت دستي نمي باشد.

كاربرد سايبان برقي

سايبان برقي كاربردهاي زيادي داشته كه از جمله عمده كاربرد سايبان مغازه آن در فروشگاه ها، هتل ها، استخرها، ساختمان هاي مسكوني، سايبان مغازهساختمان هاي تجاري، سايبان تبليغاتيويلاها و ... مي باشد.

اجزا سايبان برقي

_ چادر

چادر از اصلي ترين سايبان تبليغاتي اجزاي سايبان برقي محسوب مي شود. اين چادرها سايبان برقي مي توانند از جنس هاي مختلفي از جمله ترانزيتي، فلكسي و يا برزنتي باشند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۰۹:۳۲ توسط:خريد و فروش موضوع:

خواص صابون


صابون كاج ترميم بافت آسيب ديده پوست

صابون  ترميم كننده بافت آسيب ديده پوست

صابون  ترميم پوست

صابون كاج

صابون گليسيرين روشن كننده پوست- رشد و ترميم ناخن

صابون روشن كننده پوست- رشد و ترميم ناخن

صابون روشن كننده پوست

صابون رشد و ترميم ناخن

صابون گليسيرين

صابون كاكتوس جوان كننده قوي پوست -مرطوب كننده چروك دور چشم

صابون جوان كننده قوي پوست -مرطوب كننده چروك دور چشم

صابون جوان كننده  پوست

صابون مرطوب كننده چروك دور چشم

صابون كاكتوس

صابون كاهو بستن منافذ و كنترل چربي پوست

صابون بستن منافذ و كنترل چربي پوست

صابون بستن منافذ پوست

صابون كنترل چربي پوست

صابون كاهو

صابون كلاغ سياهي مو و جلوگيري از طاسي سر

صابون سياهي مو و جلوگيري از طاسي سر

صابون سياهي مو

صابون جلوگيري از طاسي سر

صابون كلاغ

صابون فلفل سياه ضدشوره قوي و لايه بردار متعادل

صابون ضدشوره قوي و لايه بردار متعادل

صابون ضدشوره

صابون لايه بردار متعادل

صابون فلفل سياه

صابون قسط درمان عضله گرفتگي و اگزماي پوستي

صابون درمان عضله گرفتگي و اگزماي پوستي

صابون درمان عضله گرفتگي

صابون درمان اگزماي پوستي

صابون قسط 

صابون قره قات مناسب لاغري و هيدراته كردن پوست

صابون مناسب لاغري و هيدراته كردن پوست

صابون  لاغري پوست

صابون هيدراته كردن پوست

صابون قره قات

صابون قهوه بو داده شفاف كننده پوست و تقويت ريشه مو

صابون شفاف كننده پوست و تقويت ريشه مو

صابون تقويت ريشه مو

صابون  شفاف كننده پوست

صابون قهوه بو داده 

صابون قهوه سبز درمان موخره و تيرگي دور چشم

صابون درمان موخره و تيرگي دور چشم

صابون درمان موخره

صابون  درمان تيرگي دور چشم

صابون قهوه سبز 

صابون كوسه حذف جوش از روي پوست و لك هاي بارداري و زايمان

صابون حذف جوش از روي پوست و لك هاي بارداري و زايمان

صابون حذف جوش از روي پوست 

صابون لك هاي بارداري و زايمان

صابون كوسه 

صابون كتيرا رشد و تقويت مو

صابون رشد و تقويت مو

صابون  رشد مو

صابون تقويت مو

صابون كتيرا 

صابون كوهان شتر ضد شپش و ترك كف پا

صابون ضد شپش و ترك كف پا

صابون ضد شپش 

صابون ضد ترك كف پا

صابون كوهان شتر

صابون كافور ضد ريزش مو و شفاف كننده پوست

صابون ضد ريزش مو و شفاف كننده پوست

صابون ضد ريزش مو 

صابون شفاف كننده پوست

صابون كافور

صابون گرده گل لطافت پوست و نرم كننده قوي مو

صابون لطافت پوست و نرم كننده قوي مو

صابون لطافت پوست 

صابون نرم كننده قوي مو

صابون گرده گل

صابون گوجه فرنگي انعطاف و حفظ تعادل HP پوست

صابون انعطاف و حفظ تعادل HP پوست

صابون انعطاف پوست

صابون گوجه فرنگي

صابون شقايق درمان جوش هاي سرسياه و ترميم موهاي آسيب ديده

صابون درمان جوش هاي سرسياه و ترميم موهاي آسيب ديده

صابون درمان جوش هاي سرسياه

صابون ترميم موهاي آسيب ديده

صابون شقايق

صابون فندق مناسب براي انواع پوست و ترميم بافت هاي آسيب ديده

صابون مناسب براي انواع پوست و ترميم بافت هاي آسيب ديده

صابون مناسب براي انواع پوست

صابون مناسب براي ترميم بافت هاي آسيب ديده

صابون فندق

صابون فلفل سياه درخشان كننده پوست و ضد شوره سر

صابون درخشان كننده پوست و ضد شوره سر

صابون درخشان كننده پوست 

صابون ضد شوره سر

صابون فلفل سياه 

صابون فوفل رفع آفتاب سوختگي و پاكسازي پوست

صابون رفع آفتاب سوختگي و پاكسازي پوست

صابون رفع آفتاب سوختگي

صابون پاكسازي پوست

صابون فوفل

صابون فراسيون براي ماساژ پوست

صابون ماساژ پوست

صابون فراسيون

صابون فرفيون كنترل چربي پوست و رفع گرفتگي عضلات

صابون كنترل چربي پوست و رفع گرفتگي عضلات

صابون كنترل چربي پوست

صابون رفع گرفتگي عضلات

صابون فرفيون

صابون خراطين جوانسازي پوست و برطرف كننده لك هاي پوستي

صابون جوانسازي پوست و برطرف كننده لك هاي پوستي

صابون برطرف كننده لك هاي پوستي

صابون جوانسازي پوست

صابون خراطين

صابون خشخاش درمان اگزما و ضد لك قوي

صابون درمان اگزما و ضد لك قوي

صابون درمان اگزما 

صابون ضد لك قوي

صابون خشخاش

صابون دم اسب حفاظت پوست، مو و ناخن و جلوگيري از شكنندگي ناخن

صابون حفاظت پوست، مو و ناخن و جلوگيري از شكنندگي ناخن

صابون حفاظت پوست، مو و ناخن 

صابون جلوگيري از شكنندگي ناخن

صابون دم اسب

صابون درخت چاي افزايش رشد مو و ضد لك و جوش قوي

صابون افزايش رشد مو و ضد لك و جوش قوي

صابون افزايش رشد مو 

صابون ضد لك و جوش قوي

صابون درخت چاي

صابون رازيانه ضد چين و چروك و كاهش خطر آفتاب سوختگي

صابون ضد چين و چروك و كاهش خطر آفتاب سوختگي

صابون ضد چين و چروك 

صابون كاهش خطر آفتاب سوختگي

صابون رازيانه 

صابون زيتون مرطوب كننده پوست و مو و پاك كننده آرايش

صابون مرطوب كننده پوست و مو و پاك كننده آرايش

صابون مرطوب كننده پوست و مو

صابون  پاك كننده آرايش

صابون زيتون

صابون زعفران نرم كننده پوست و ضدقارچ و باكتري

صابون نرم كننده پوست و ضدقارچ و باكتري

صابون نرم كننده پوست

صابون ضدقارچ و باكتري

صابون زعفران

صابون خرچنگ سفيدي پوست و از بين بردن جوش

صابون  سفيدي پوست و از بين بردن جوش

صابون  سفيدي پوست

صابون  از بين برنده جوش

صابون خرچنگ

صابون خاكشير ضد باكتري قوي و درمان جاي لك آبله و سرخك

صابون ضد باكتري قوي و درمان جاي لك آبله و سرخك

صابون ضد باكتري قوي 

صابون درمان جاي لك آبله و سرخك

صابون خاكشير

صابون خرفه درمان زگيل

صابون درمان زگيل

صابون خرفه 

صابون خولنجان ترميم كننده موهاي شكننده و ضد چين و چروك

صابون ترميم كننده موهاي شكننده و ضد چين و چروك

صابون ترميم كننده موهاي شكننده 

صابون  ضد چين و چروك

صابون خولنجان 

صابون خارخاسك مرطوب كننده پوست  و مو

صابون  مرطوب كننده پوست  و مو

صابون خارخاسك

صابون خرگوشك رشد مژه و ابرو - تقويت ريش و سبيل

صابون  رشد مژه و ابرو - تقويت ريش و سبيل

صابون  رشد مژه و ابرو

صابون  تقويت ريش و سبيل

صابون خرگوشك 

صابون خرزهره درمان كچلي و جاي زخم

صابون درمان كچلي و جاي زخم

صابون درمان كچلي و جاي زخم

صابون خرزهره

صابون زنبق نرم كننده طبيعي و ضد شوره سر

صابون نرم كننده طبيعي و ضد شوره سر

صابون نرم كننده طبيعي 

صابون ضد شوره سر

صابون زنبق

صابون زوفا ضد التهاب و ضد قارچ پوستي

صابون ضد التهاب و ضد قارچ پوستي

صابون ضد التهاب و ضد قارچ پوستي

صابون ضد قارچ پوستي

صابون زوفا

صابون خردل ضد خارش و خشكي پوست و مو

صابون ضد خارش و خشكي پوست و مو

صابون  ضد خارش پوست و مو

صابون خردل ضد خشكي پوست و مو

صابون خردل 

صابون حنا خشك كننده پوست و كنترل چربي مو

صابون  خشك كننده پوست و كنترل چربي مو

صابون خشك كننده پوست 

صابون  كنترل چربي مو

صابون حنا 

صابون سندروس ضد التهاب و سرخي پوست

صابون ضد التهاب و سرخي پوست

صابون سندروس

صابون سورنجان مناسب انواع پوست و شاداب كننده پوست

صابون مناسب انواع پوست و شاداب كننده پوست

صابون شاداب كننده پوست

صابون سورنجان

صابون شلغم شادابي پوست و داراي ويتامين A و C

صابون  شادابي پوست و داراي ويتامين A و C

صابون شادابي پوست 

صابون داراي ويتامين A و C

صابون شلغم

صابون خاك رس كوچك كننده منافذ پوست و لايه بردار ملايم

صابون كوچك كننده منافذ پوست و لايه بردار ملايم

صابون كوچك كننده منافذ پوست 

صابون لايه بردار ملايم

صابون خاك رس

صابون شمعداني كاهش استرس و چين و چروك پوست

صابون كاهش استرس و چين و چروك پوست

صابون شمعداني

صابون حنظل سياهي مو و بهبود خارش بدن

صابون سياهي مو و بهبود خارش بدن

صابون سياهي مو 

صابون بهبود خارش بدن

صابون حنظل

صابون حلزون جوانسازي و ترميم كننده پوست

صابون جوانسازي و ترميم كننده پوست

صابون جوانسازي پوست

صابون ترميم كننده پوست

صابون حلزون

صابون خاويار  تقويت پوست و مو و كلاژن ساز قوي

صابون تقويت پوست و مو و كلاژن ساز قوي

صابون كلاژن ساز قوي

صابون تقويت پوست و مو

صابون خاويار

صابون خار مريم طراوت و نرمي پوست - روشن كننده طبيعي

صابون  طراوت و نرمي پوست - روشن كننده طبيعي

صابون طراوت و نرمي پوست 

صابون  روشن كننده طبيعي

صابون خار مريم

صابون بذرخربزه درمان سوختگي و تضمين سلامت مو

صابون درمان سوختگي و تضمين سلامت مو

صابون درمان سوختگي 

صابون تضمين سلامت مو

صابون بذرخربزه

صابون بابونه ضد خارش و سوزش و درمان شوره سر

صابون ضد خارش و سوزش و درمان شوره سر

صابون ضد خارش و سوزش 

صابون درمان شوره سر

صابون بابونه

صابون هسته زردآلو لطافت پوست و درمان ترك هاي پوستي

صابون  لطافت پوست و درمان ترك هاي پوستي

صابون لطافت پوست 

صابون درمان ترك هاي پوستي

صابون هسته زردآلو 

صابون پر سياوش درمان موخوره و محافظ مو

صابون درمان موخوره و محافظ مو

صابون درمان موخوره

صابون  محافظ مو

صابون پر سياوش

صابون بذرتربچه رفع كك و مك و شادابي موها

صابون  رفع كك و مك و شادابي موها

صابون  رفع كك و مك 

صابون  شادابي موها

صابون بذرتربچه 

صابون توت فرنگي درمان پوست چرب و روشن كننده پوست

صابون  درمان پوست چرب و روشن كننده پوست

صابون  روشن كننده پوست

صابون درمان پوست چرب 

صابون توت فرنگي

صابون ترخون درمان موهاي آسيب ديده و مرطوب كننده عالي

صابون  درمان موهاي آسيب ديده و مرطوب كننده عالي

صابون درمان موهاي آسيب ديده

صابون  مرطوب كننده عالي

صابون ترخون

صابون رزماري جلوگيري از پيري پوست و درمان موخوره

صابون جلوگيري از پيري پوست و درمان موخوره

صابون جلوگيري از پيري پوست 

صابون درمان موخوره

صابون رزماري

صابون زغال فعال پاك كننده آرايش و ضد جوش و التهابات پوستي

صابون  پاك كننده آرايش و ضد جوش و التهابات پوستي

صابون  پاك كننده آرايش 

صابون ضد جوش و التهابات پوستي

صابون زغال فعال

صابون زردچوبه شفاف كننده قوي پوست و درمان آكنه

صابون  شفاف كننده قوي پوست و درمان آكنه

صابون شفاف كننده قوي پوست

صابون درمان آكنه

صابون زردچوبه

صابون زينك اكسيد سفيد شدن پوست و درمان جوش و آكنه

صابون سفيد شدن پوست و درمان جوش و آكنه

صابون سفيد شدن پوست

صابون درمان جوش و آكنه

صابون زينك اكسيد 

صابون انار محافظت از پوست و مو  و  درمان اگزما

صابون محافظت از پوست و مو  و  درمان اگزما

صابون  محافظت از پوست و مو

صابون درمان اگزما

صابون انار 

صابون جوجوبا تامين رطوبت پوست و تنظيم منافذ پوست

صابون تامين رطوبت پوست و تنظيم منافذ پوست

صابون تامين رطوبت پوست 

صابون تنظيم منافذ پوست

صابون جوجوبا

صابون چاي سبز جلوگيري از پيري زودرس و نرم كننده مو

صابون جلوگيري از پيري زودرس و نرم كننده مو

صابون جلوگيري از پيري زودرس 

صابون نرم كننده مو

صابون چاي سبز 

صابون ياس درمان بوي بدن و كاهنده خستگي و كدورت پوست

صابون درمان بوي بدن و كاهنده خستگي و كدورت پوست

صابون درمان بوي بدن 

صابون كاهنده خستگي و كدورت پوست

صابون ياس 

صابون پرتقال از بين برنده انواع جوش و رفع سياهي پوست

صابون از بين برنده انواع جوش و رفع سياهي پوست

صابون از بين برنده انواع جوش

صابون رفع سياهي پوست

صابون پرتقال 

صابون جو تنظيم چربي پوست و درمان آكنه 

صابون  تنظيم چربي پوست و درمان آكنه 

صابون  تنظيم چربي پوست 

صابون  درمان آكنه 

صابون جو

صابون آلوئه ورا  درمان خشكي پوست و آبرسان قوي

صابون درمان خشكي پوست 

صابون درمان خشكي پوست و آبرسان قوي

صابون آلوئه ورا  

صابون سدر سفت كننده پوست و درمان تعرق و بوي بدن

صابون سفت كننده پوست و درمان تعرق و بوي بدن

صابون سفت كننده پوست 

صابون درمان تعرق و بوي بدن

صابون سدر

صابون اسطوخدوس درمان جوش هاي سر سياه و پاك كننده آرايش 

صابون  درمان جوش هاي سر سياه و پاك كننده آرايش 

صابون  درمان جوش هاي سر سياه 

صابون  پاك كننده آرايش 

صابون اسطوخدوس

صابون قهوه درمان مك و كبودي هاي پوست

صابون درمان مك و كبودي هاي پوست

صابون درمان مك 

صابون درمان كبودي هاي پوست

صابون قهوه

صابون دارچين چربي سوزي پوست و درمان پوست چرب

صابون  چربي سوزي پوست و درمان پوست چرب

صابون  چربي سوزي پوست

صابون  درمان پوست چرب

صابون دارچين

صابون آووكادو درمان خشكي مو و شادابي پوست

صابون درمان خشكي مو و شادابي پوست

صابون  درمان خشكي مو

صابون شادابي پوست

صابون آووكادو 

صابون جلبك دريايي لطافت و نرمي پوست و كاهش التهاب

صابون  لطافت و نرمي پوست و كاهش التهاب

صابون  لطافت و نرمي پوست 

،
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۴۰:۴۰ توسط:خريد و فروش موضوع: